مطالب حقوقی

قوانین

قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶

ماده ۱ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح […]

[ نوشته شده در ۲۶ تیر ۱۳۹۶ در دسته قوانین ]

نحوه ملاقات والدین با طفل (ماده ۶۶ تا ۶۹ آ.ا.ق.ح.خ مصوب ۱۳۹۳)

ماده ۶۶ شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون باید حتی‌الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین گردد. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه […]

ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن (ماده ۵۷ تا ۶۵ آ.ا.ق.ح.خ مصوب ۱۳۹۳)

ماده ۵۷ دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند. ماده ۵۸ سردفتر طلاق باید قبل از ثبت طلاق، گواهی […]

سایر موارد (ماده ۴۸ تا ۵۶ آ.ا.ق.ح.خ مصوب ۱۳۹۳)

ماده ۴۸ مجوز مرکز مشاوره بنام یک نفر صادر می‌شود. مجوز مذکور قابل انتقال به‌غیر (حقیقی و حقوقی) نمی‌باشد. ماده ۴۹ اگر فرد مؤسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل قانونی دیگر طبق بررسی‌های بعمل آمده از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق […]