Davoudabadi.ir

اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

مطالب مرتبط با اصل ۸۱

نظریه تفسیری شورای نگهبان (بدون شماره، مورخ 1360/1/8)

«شرکتهای خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده (3) قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد.»
متن کامل ...

{