Davoudabadi.ir

اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

مطالب مرتبط با اصل ۷۴

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 78/21/5146، مورخ 1378/5/24)

«نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.
1- تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تاثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی امکان‌پذیر نیست.
2- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی جایز نمی‌باشد.
3- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تاثیر نگذارد رای تفسیری نیاورده است.
4- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است.»
متن کامل ...

{