Davoudabadi.ir

ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری

رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد.

{