Davoudabadi.ir

اصل ۱۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

مطالب مرتبط با اصل ۱۳۷

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره م‌/3093، مورخ 1360/5/8)

«از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، و 137 قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سئوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سئوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرایی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخ‌های عادی را دارد.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 10184، مورخ 1362/9/29)

«هر وزیری که طبق قانون و با رای اعتماد مجلس به‌عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل 88 می‌توان از او سئوال کرد، و تعیین مشاور یا معاون نخست‌وزیر به‌عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرایی، مغایر قانون اساسی است.»
متن کامل ...

{