Davoudabadi.ir

اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.

مطالب مرتبط با اصل ۱۳۶

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 4237، مورخ 1360/11/8)

«جنابعالی [یکی از نمایندگان تهران] نماینده مجلس شورای اسلامی هستید و شرعاً و به موجب سوگندی که یاد کرده‌اید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل 88 قانون اساسی هر گونه توضیح و سئوالی را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل 84 قانون اساسی در برابر تمام ملت مسئولید و حق دارید در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نمایید و مطابق اصل 86 قانون اساسی در مقام ایفای وظائف نمایندگی در اظهارنظر و رای کاملاً آزاد می‌باشید؛ بنابراین می‌توانید رابطه تصویب‌نامه هیئت وزیران را با اصل 136 قانون اساسی از هیئت دولت سئوال نمایید. بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می‌باشد.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 10094، مورخ 1362/9/9)

«1- ذیل‌ اصل‌ 136 قانون‌ اساسی‌ که‌ مقرر نموده‌ است‌ ( ... و در صورتی‌ که‌ پس‌ از ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌، نیمی‌ از اعضاء هیات‌ وزیران‌ تغییر نماید، دولت‌ باید مجدداً از مجلس‌ تقاضای‌ رای‌ اعتماد کند) منحصر به‌ موردی‌ نیست‌ که‌ تغییر نیمی‌ از اعضاء هیات‌ وزیران‌ دفعتاً واحدتاً صورت‌ پذیرفته‌ باشد، بلکه‌به‌ هرترتیبی‌ پس‌ از زمان‌ ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌، این‌ تغییر حاصل‌ شود، مشمول‌ اصل‌ فوق الذکر است‌ و دولت‌ باید مجدداً از مجلس‌ تقاضای‌ رای‌ اعتماد کند.
2- در صورتی‌ که‌ تعداد اعضاء هیات‌ وزیران‌ افزایش‌ یافته‌ باشد ملاک‌ احتساب‌ تغییر نیمی‌ از اعضاء وضع‌ حاضر هیات‌ وزیران‌ است‌ یعنی‌ هر زمان‌ با توجه‌ به‌ تعداد اعضاء هیات‌ وزیران‌ در همان‌ حال‌، چنانچه‌ ملاحظه‌ شد نیمی‌ از اعضاء آن‌ تغییر یافته‌اند، تقاضای‌ رای‌ اعتماد مجدد از مجلس‌ لازم‌ است‌.»
متن کامل ...

{