Davoudabadi.ir

اصل ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.

مطالب مرتبط با اصل ۱۳۴

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره م‌/3093، مورخ 1360/5/8)

«از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، و 137 قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سئوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سئوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرایی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخ‌های عادی را دارد.»
متن کامل ...

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 5462، مورخ 1372/8/5)

«از اصل‌ 134 قانون‌ اساسی‌ استفاده‌ می‌شود که‌ در هر یک‌ از موارد اختلاف‌، هیات‌ وزیران‌ مرجع‌ اتخاذ تصمیم‌ است‌ و لاغیر.
مگر در واگذاری‌ تصویب‌ برخی‌ از امور مربوط‌ به‌ وظائف‌ دولت‌ به‌ کمیسیونهای‌ متشکل‌ از چند وزیر (به‌موجب‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسی‌).»
متن کامل ...

{