Davoudabadi.ir

ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی

زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگه دارد.

{