Davoudabadi.ir

اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

مطالب مرتبط با اصل ۱۰۸

نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 10800، مورخ 1362/12/16)

«به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان چون مجلس خبرگان تشکیل شده است، بنابراین طبق اصل 108 قانون اساسی هر گونه دستبرد در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان می‌باشد.»
متن کامل ...

{